Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q.Phú Nhuận, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐT: (028) 3990 2468 E: contactus.saigon@hoanmy.com

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh | Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Thông tin tham khảo

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh

01-10-2017

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn (áp dụng từ ngày 01/10/2017)