• Tán sỏi ngoài cơ thể (ESWL)
  • Tán sỏi Laser Holmium
  • Phẫu thuật nội soi lấy sỏi sau phúc mạc
  • Phẫu thuật lấy sỏi nội soi
  • Phẫu thuật cắt thận nội soi
  • Phẫu thuật cắt u tuyến thượng thận nội soi
  • Phẫu thuật điều trị ung thư thận & ung thư đường tiết niệu
  • Phẫu thuật điều trị u sơ nội soi tuyến tiền liệt

Tin tức chuyên khoa